Witamy w Albanii Uwielbiam podróże gości.

Antyczne Średniowiecze u. Nowoczesna historia Albanii. (Krótki opis).

 

Pierwsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszej Albanii mają czasu 100.000 lat temu. Około 1000 pne. Chr. Illyrians zaludnionych Bałkanów Zachodnich. Było kilka imperia ufundowane przez poszczególnych plemion, takich jak Królestwa Labeaten, które składały się z około 380 roku pne do 168 v ... Miasta Residence były Scodra (Szkodra) i Rhizon (Risan) .Po Iliryjskiego wojny przyszedł koniec Bałkanów Zachodnich w 3. wieku pne. Chr. Rozpoczęła się pod wpływem Roman i latynizacji Ilirów.
Apostoł Paweł Misja w Albanien.Das chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się w Albanii wcześnie.Apostoł Paweł do Illyricum, przyniósł w jego własnych słowach Ewangelii (Rz 15:19) i do Apollosa przez altkirchlicher tradycji biskupa były w Durres. Chrześcijańskie budowle religijne tam, jak dowody archeologiczne, od 4 wieku.

 

Niż 395 ,Imperium Rzymskie na część zachodnią ( łacina ) i wschodnią ( grecki) połowa jest podzielona ,na południe spada w północnej części Albanii w zachodnim imperium , do East Roman lub Bizancjum . Dlatego wśród wyznań chrześcijańskich dziśkatolicki w północnej Albanii wchodziły , na południu , są głównie prawosławni .
Biblia wskazuje, że pierwsze kościoły chrześcijańskie w dawnej prowincji Ilirii zostały już ustalone przez ( pracowników ), Pawła: " . I ..that z Jerozolimy , a wokoło aż Illyricum ,Ewangelia Chrystusa są w pełni zgodne " ( List do Rzymian - list 15:19 ) Albania Mittelalter.Kurze Beschreibung.Nachupadek Cesarstwa Rzymskiego obejmowały terytorium współczesnej Albanii do Bizancjum .
Na koniec wędrówki ludów rozliczane w wielu częściach Albanii i Słowian . Ohrid bułgarskiej organizacji kościelnej został przedłużony na zachodzie . Więc diecezja Berat włączono jako sufragan Ohrid w 10 wieku wiedererrichtet.Ende 12 wieku położył na Cesarstwo Bizantyńskie . Centrum administracyjne byłomiasto portowe Durres .

 

W wyniku IV krucjaty ( 1204) bizantyjskim wybuchła w Albanii zusammen.In środek 15 wieku zrobiłKsiążę Kruja Skanderbega ,Albańczycy , aby tymczasowo sukces obrony przed Turkami do ( Ligi Lezha ) . Nawet z Wenecjan był w wojnie 1447/48 . Mimo, żepapież mówił o nim z powodu walki z Turkami , jak Athleta Chrystusa , Księcia Kruja bezskutecznie próbował stałych sojuszy z mocarstwami zachodnimi . W związku z tym stwierdzono, głównie Albańczycy sobie w walce z Turkami . Nawet dzisiaj ,Albańczycy , jako bohatera narodowego Skanderbega . Zasada Osmanen.Ende 14 wieku , inwazji wojsk osmańskich po raz pierwszy w krajach albańsko- zaludnionych przed . Ottoman podbój tych terenów została wykonana w kilku etapach i był zaledwie dekady później zakończonaduża część ludności przyszedł po części z przekonania, częściowo przez życie , częściowo motywowane bodźców społecznych i gospodarczych na islam . Z podziału Cesarstwa Rzymskiego 395 znalazł się pod dzisiejszej Albanii bizantyjskiego roku Herrschaft.Im 591 ,Słowianie inwazji z północy w rejonie A , a następnie grabieży na Bałkanach . Między 880 a 1018 Centralny i Południowy Albania części bułgarskich Reiches.Im były w 1081 najechał Normannenin który jest pod władzą Bizancjum Albanii .

 

Po upadku Cesarstwa Bizantyjskiego w wyniku czwartej krucjaty ( 1204 ) ,stan zmienił się na terytorium dzisiejszej Albanii w krótkim odstępie czasu . Oprócz obcych mocarstw (Neapol , Serbia , Wenecja ) i lokalne szlachta może ustanowić własne księstwa .
Księstwo Karl Thopias w centralnej Albanii było 1359 do 1388. W tym samym czasie , 1360/21 orzekł Balšić z jej księstwa w północnej Albanii i Czarnogóry .
1443-1468 prowadził książę Kruja , Scanderbeg , skutecznej obrony przed Turkami . Po jego śmierci ,Albańczycy i ich sojusznicy byli przedmiotem , jednak i pod koniec 15 wieku ,kraj ten był przez ponad cztery wieki częścią Imperium Osmańskiego .
Z biegiem czasu , większość Albańczyków do islamu über.1912 po pierwszej wojny bałkańskiej ,Królestwo Albanii w obecnych granicach stała się niezależna .
Wilhelm zu Wied niemiecka była w 1914 książę sześć miesięcy Albanii , ale z trudem Durres jego wpływ poza ausdehnen.Im pierwszej wojny światowej Albania utraciła niepodległość .
Do 1919 , Albania była walczącymi besetzt.Albanien zatonął 1919/24 w powojennej zawirowań z rządami szybkich zmian. W 1920 rokuKongres Lushnja tworzyć zaczątki nowej organizacji państwowej . Pod Fan Noli nieudana próba ustanowienia republiki demokratycznej . 1925-1939 nastąpił okres rządów autorytarnych Ahmet Zogu , w 1928 do króla proklamierte.Albanien coraz bardziej zależny od faszystowskich Włoch , która doprowadziła do aneksji kraju przez Włochy w 1939 roku .

 

Podczas wojny światowej desZweiten do 1944 r przez Albania państwom Osi w 1944 doprowadził besetzt.Bis albański partyzancką wojnę , a później włoskich niemieckich sił okupacyjnych . To miał albańskiej marionetkowe państwo również związane części Kosowa , Macedonii i Grecji Epiru . 1944, Albania została wyzwolona spod władzy faszystowskiej . Enver Hodża ,przywódca Komunistycznej Partii ustanowił dyktaturę . Przywrócono przedwojenne granice . W następnych czterech latach , Albania poszedł do sojuszu z Jugosławii Tito . 1948 , a następnie przerwę z Jugosławii i fazy po roku Związek Radziecki begann.Im 1949 , Albania Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w . W 1955 rokukraj stał sięczłonkiem Układu Warszawskiego , w tym samym roku jako członek ONZ . 1961 zerwał z ZSRR , anastępnie odniesienie do Chińskiej Republiki Ludowej China.1967całkowity zakaz religii został przyjęty . Albania stała się pierwszą atheistischeStaat .
Rok później , Albania zrezygnował z RWPG i Układu Warszawskiego i pozostał na stalinowskiej oczywiście . Z obawy przed wrogim setek inwazji tysięcy bunkrów były errichtet.Einige lat byłsojusz z Chińskiej Republiki Ludowej , jednak nie byłorosnące własny izolacji kraju . Zmarł w 1985 Envera Hodży ,
W 1990 rokuzostał obalony reżim komunistyczny i zaczęła się masowa emigracja Albańczyków .
Kraj był w Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ( KBWE ) oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) , Albania aufgenommen.1995 w Euro Europe aufgenommen.DurchKosowo wojny ,kraj wzrosła w 1999 roku, dziesiątki tysięcy uchodźców auf.Albanien podpisany w 2006 roku Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu ( SAA) z EuropäischenUnion.Am 01 kwietnia 2009 dołączył do ziemi NATO .
Dniu 28 kwietnia 2009 oficjalnie oprzystąpienie do Unii Europejskiej .